ഇടുക്കിയിൽ കോടിക്കുളം ഉൾപ്പടെ പുതിയ 17 കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണുകൾ

0
15352
Image Credits : Mathrubhumi

സമ്പർക്കം മൂലം കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത്, രോഗവ്യാപനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ കണ്ടെയിൻമെന്റ്_സോൺ ആയി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  1. ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 3, 10 വാർഡുകൾ (ഗുണ്ടുമല, സൂര്യനെല്ലി)
  2. കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 11, 12 വാർഡുകൾ (സ്വർണ്ണവിലാസം, മേപ്പാറ)
  3. അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 1, 2, 3 വാർഡുകൾ (അയ്യപ്പൻകോവിൽ, ആനക്കുഴി, മാട്ടുക്കട്ട)
  4. ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 1, 6, 7 വാർഡുകൾ (പുളിങ്കട്ട, ഉപ്പുതറ, മാട്ടുതാവളം)
  5. ഉടുമ്പൻചോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 2, 3 വാർഡുകൾ (പാമ്പുപാറ, ചെമ്മണ്ണാർ)
  6. കോടിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 1, 13 വാർഡുകൾ (പാറപ്പുഴ, പടിഞ്ഞാറേകോടിക്കുളം)
  7. ബൈസൺവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 8-ാം വാർഡ് (ടീ കമ്പനി)
  8. പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 13-ാം വാർഡ് (മേലഴുത)
  9. സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 9-ാം വാർഡ് (വെങ്കലപ്പാറ)

പ്രസ്തുത വാർഡുകളിൽ കർശന ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here