അജ്ഞാത വിലാസത്തിൽ നിന്ന് വിത്ത് ലഭിച്ചോ?; കത്തിച്ച് കളയണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

  0
  1682

  അജ്ഞാത വിലാസത്തിൽ വിത്തുകൾ ലഭിച്ചാൽ അവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പച്ചക്കറി, പഴവർഗങ്ങളുടെ വിത്തുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ അജ്ഞാത മേൽവിലാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്.

  ഈ വിത്തുകൾ മണ്ണിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും അതിനാൽ കത്തിച്ച് കളയണമെന്നുമാണ് ഓഫീസർമാർക്ക് നിർദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറ് നഷ്ടപ്പെടാനും വിള നാശത്തിനും ഈ വിത്തുകളിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തരം വിത്തുകൾ ലഭിച്ചാൽ കൃഷിഭവനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here